آشنایی با استان

استان كهگيلويه و بوير احمد سرزميني است با وسعت16264 كيلومتر مربع،در جنوب غربي ايران كه ميان استانهاي فارس ، اصفهان،چهار محال و بختياري، خوزستان و بوشهر قرار گرفته و در واقع پل ارتباطي ميان اين استانها محسوب مي شود. براساس سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 ، جمعيت استان تعداد 634299 نفر بوده است. رشته كوه هاي زاگرس به طور موازي از شرق تا شمال اين استان را در بر مي گيرند. هر چه از طرف شمال به جنوب پيش برويم، ارتفاع كوه هاي منطقه گرمسيري كم شده و از مقدار بارندگي و رطوبت هوا به طور محسوس كاسته مي شود. به همين خاطر اين استان به دو ناحيه سردسيري و گرمسيري تقسيم مي شود. قله قاش مستان با ارتفاع 4435 متر از سطح دريا، بلندترين قله رشته كوه دنا مي باشد. جنگل هاي استان حدود 997 هزار هكتار تخمين زده مي شود كه متأسفانه اكثر اين جنگل ها در اثر بهره برداري بي رويه تخريب يافته، و از شكل جنگل خارج شده است.تنوع گياهان جنگلي به گونه اي است كه 80 درصد آن زير پوشش گونة بلوط و 20 درصد باقي مانده مشتمل بر درختچه هاي بنه، كيكم، ارس، زالزالك، و بادام وحشي است. از منظر مردم شناسي، اكثريت مطلق مردمان كهگيلويه و بوير احمد لهجه لري و البته با گويش هاي متفاوت دارند. در شهرستان گچساران نيز اقليت ترك زبان زندگي مي كنند كه اغلب از طوايف دره شوري قشقايي هستند. تمامي مردم استان، مسلمان و شيعه دوازده امامي مي باشند .

ايلات و شهرستانها:
در گذشته نه چندان دور نوع زندگي اكثريت مردم استان عشايري و كوچ نشيني بوده است، كه 6 شش ايل بزرگ در اين استان به ييلاق و قشلاق مي پرداختند. ايلات شش گانه اين ناحيه شامل:
1- ايل بويراحمد
2- ايل بهمئي
3- ايل باشت و باوي
4- ايل طيبي
5- ايل چرام
6- ايل دشمن زياري
؛ كه البته مي بايست عشايرترك قشقايي را نيز بر اين ايلات اضافه نمود. امروزه اين ايلات در هشت شهرستان استان با نام هاي بويراحمدبا مركزيت شهر ياسوج، باشت با مركزيت شهر باشت، بهمئي با مركزيت شهر ليكك، چرام با مركزيت شهر چرام، دنا با مركزيت شهر سي سخت، گچساران با مركزيت شهر دو گنبدان، لنده با مركزيت شهر لنده و كهگيلويه با مركزيت شهر دهدشت، ساكن مي باشند.

ميراث فرهنگي و ويژگي هاي تاريخي استان:
كهگيلويه و بوير احمد جداي از زيبائي هاي طبيعي؛ از كانون مسيرهاي گذشتة تمدن كهن ايران نيز بوده است. آثار باستاني و تاريخي زيادي در اين استان قرار دارد. نقوش برجسته و سنگ نوشته هاي تنگ سروك ( ساولك)در شهرستان بهمئي؛ پل تاريخي پاتاوه و تخت شاه نشين در شهرستان دنا؛ پل خيرآباد و آتشكده باستاني آن و چهار طاقي خير آباد در شهرستان گچساران؛ گورستان لما در شهرستان دنا؛ منطقه تاريخي دشت روم در شهرستان بوير احمد؛ روستاي تاريخي كارند( عصر صفويه)، قلعه النظير ( نادر) ( عصر اسماعيليان) و استودان هاي تنگ ماغردر شهرستان بهمئي، شهر قديم دهدشت ( عصر صفويه)در شهرستان كهگيلويه و تل خسرو مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد در شهرستان بوير احمد را مي توان ازآثار تاريخي اين استان نام برد.

جاذبه هاي طبيعي و گردشگري:
اگر چه طبيعت زيباو د ل انگيز كهگيلويه و بويراحمد سراسر جاذبه است، واز آن تعابيري چون سرزمين چهار فصل ، شمالي در جنوب، منطقة سراسرگردشگري و.... شده است، امادر اين مقال نام برخي زيباييها خواهد آمد: تنگ گنجه اي ، آبشار ياسوج، پيست اسكي كاكان وسد شاه قاسم در شهرستان بوير احمد ؛ درياچة كوه گل، روستاهاي گردشگري كريك و كوخدان، قله هاي دنا، منطقه چيتاب در شهرستان دنا؛ تنگ سروك(ساولك)، تنگ ماغر، قلعه نادر(النظير)، و درياچة برم الوان در شهرستان بهمئي؛ شهر قديم دهدشت ، چشمة جن در لنده ، آبشار كمردوغ قلعه ريسي، آبشارخيمه ياطوف خيمه در مسيرجاده سوق به لنده، طبيعت زيباي ديشموك در شهرستان كهگيلويه؛ شلال دون باشت در شهرستان باشت؛ باغ چشمه بلقيس چرام و شاليزارهاي چرام در شهرستان چرام؛ باغ فردوس گچساران وشعله هاي زيباي چاه هاي نفت و گاز در شهرستان گچساران ،از مناطق زيباي طبيعي و گردشگري كهگيلويه و بوير احمد مي باشند.