تاریخچه فعالیت

ايران شناسي به عنوان قلمرو اصلي و اساسي فعاليتها، و تحقيقات بنياد شامل كليه مباحث و مسائل مربوط به جلوه هاي گوناگون فرهنگ و تمدن ايراني در معناي وسيع كلمه است.بنياد ايران شناسي، مؤسسه علمي و پژوهشي و داراي جايگاه حقوقي و وابسته به نهاد رياست جمهوري است. ايران شناسي شناخت كليه مسائل مربوط به جلوه هاي گوناگون فرهنگ و تمدن ايراني در معناي وسيع كلمه است. بنياد ايران شناسي كشور در سال 1376 و تحت رياست مرحوم دكتر حسن حبيبي از چهره هاي علمي و فرهنگي برجسته و ماندگاركشورباهدف ايجاد محيط مناسب براي مطالعه،تحقيق و بهره گيري فرهيختگان، دانش پژوهان و دانشجويان علاقمند به مباحث ايران شناسي در حوزه هاي فرهنگ، هنر، معماري، ادبيات، شيوه زندگاني فردي و اجتماعي و چگونگي تفكر، اخلاق و آداب و رسوم و كيش هاي باستاني و اسلامي – شيعي ،تأسيس و راه اندازي شده است.از ديگر اهداف تأسيس اين نهاد فرهنگي- پژوهشي، بالابردن سطح آگاهي گروه هاي اجتماعي و فرهنگي مردم ايران از تمامي حوزه هاي ايران شناسانه كه ذكر شده است ، مي باشد.در راستاي تحقق اهداف فوق الذكرنيزدر استان هاي كشور از جمله كهگيلويه و بوير احمد نيز شعبات ايران شناسي دايرگرديد. ازجمله اهداف تأسيس شعبه استاني ، مي توان به سازمان دهي و هماهنگ كردن پژوهش هاي مربوط به استان؛ بالابردن سطح آگاهي مردم استان ازپيشينه تاريخي، فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم و جاذبه هاي طبيعي استان خويش؛ و تقويت حس ميهن دوستي و تحكيم اركان هويت ملي و مقاومت در برابر جلوه هاي گوناگون پنهان و آشكار تهاجم فرهنگي بيگانه ؛ اشاره كرد.ازهمين رو بنياد ايران شناسي شعبه كهگيلويه و بوير احمد در خرداد ماه سال 1378 باحضور جناب آقاي مهندس اولياء استاندار محترم وقت ،و جناب آقاي طائب معاون محترم اداري و مالي بنياد ايران شناسي كشور افتتاح و آقاي سيد اسحق صدري به عنوان سرپرست شعبه معرفي و منصوب گرديدوتامردادماه 1391مسئوليت شعبه را بعهده داشتند وبعد از ايشان نيز آقاي علي كامراني مقدم جانشين ايشان گرديد .اين شعبه از آغازفعاليت تاكنون در حوزه هاي مختلف ايران شناسي و استان شناسي فعاليت هايي را انجام داده است.